Toto by už nebolo vtipné ani Julovi

Pomôžte nám nájsť lepšie a dôstojnejšie miesto pre Jula Satinského.

Čo myslíte, kde by bolo v Starom Meste najlepšie miesto na pomenovanie ulice, parku, alebo miesta? Zvoľte niektorý z našich návrhov, alebo pridajte váš vlastný. 

Každým jedným návrhom sa budeme vážne zaoberať. Veríme, že v roku 2022, kedy si pripomíname 20. výročie od odchodu Júliusa  Satinského, budeme mať  pre neho spoločne nájdené to najlepšie miesto. 

 

Pýtate sa, prečo to robíme?

Majitelia súkromného priestoru časti terajšej “Ulice Satinského” z nej svojimi zásahmi urobili nepriechodnú slepú ulicu z oboch strán. Už to nie je ulica, je to obyčajný vjazd do garáže. A vjazd do garáže, akokoľvek honosný, nie je hoden niesť meno slávneho, známeho a obľůbeného človeka a Staromešťana, akým Julo Satinský určite bol.

Pôvodní navrhovatelia akiste nepočítali s tým, že sa tento priestor uprostred mesta, uprostred Starého Mesta, takto zmení a dehonestuje. Preto navrhujeme nájsť novú ulicu alebo miesto hodné niesť meno Júliusa Satinského.  

“Máme za to, že táto oplotená ulica je v priamom rozpore s nami vnímaným odkazom Júliusa Satinského. S otvorenosťou, dialógom, búraním hraníc a zábran.

Ulica pomenovaná po tomto významnom človeku, by mala prinášať hodnoty dobra, láskavosti a komunikácie a tiež praktické a logické spojenia, ktoré potrebujú občania. Práve táto ulica  mala a mohla skracovať ľuďom nášho mesta cestu do nemocnice či na trolejbus, alebo do školy medzi Dunajskou a Cíntorínskou ulicou”, hovorí Matej Vagač, mestský a zároveň miestny poslanec za Team Vallo.

 

Tešíme sa na vaše návrhy! (Hlasovanie nižšie)

Vyhlasovatelia a vyhlasovateľky ankety:

Petr Skalník, poslanec miestnej časti Bratislava-Staré Mesto, klub Team Vallo pre Staré Mesto
Matej Vagač, poslanec miestnej časti Bratislava-Staré Mesto a mestského zastupiteľstva Bratislava, klub Team Vallo pre Staré Mesto
Dana Kleinert, poslankyňa miestnej časti Bratislava-Staré Mesto, klub Team Vallo pre Staré Mesto, Progresívne Slovensko
Petra Hitková, poslankyňa miestnej časti Bratislava-Staré Mesto, klub Team Vallo pre Staré Mesto


NÁVRH 1


PONECHANIE SÚČASNÉHO STAVU - oplotená nepriechodná ulica - vjazd do súkromných garáží - by ostala aj naďalej v pôvodnom názve.

 


NÁVRH 2

 
POMENOVANIE parčíku na Dunajskej ulici (Vešeléniho záhrada, park pri Bratislavskom meštianskom pivovare)  na Park Júliusa Satinského. V tomto parku trávil veľa času (aj) kočíkovaním svojich detí, je priamo súčasťou jeho milovanej Dunajskej ulice.

 


NÁVRH 3


PREMENOVANIE časti ulice Mlynské nivy, a to od križovatky s Karadžičovou po križovatku Ul.29.Augusta na ulicu Júliusa Satinského.  Táto krátka ulica by nádherne naviazala na Dunajskú ulicu, úzko spätú so životom a dielom Jula Satinského.

 


NÁVRH 4


PREMENOVANIE časti Cintorínskej ulice, od Kamenného námestia po Lazaretskú, paralelnej s Dunajskou a zasahujúcej do súčasnej slepej časti ul. Satinského) na ulicu Júliusa Satinského.

 

 
Zvoľte niektorý z našich návrhov, alebo pridajte váš vlastný: